بازدید اساتید دانشگاه ها از پروژه های جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد
با توجه به برگزاری اولین سمینار جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در ایران در آذر ماه امسال روز گذشته جمعی از اساتید دانشگاههای ایران جهت بازدید از نحوه اجرای جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد به تهران آمدند.

در این بازدید با حضور آقای مهندس هادی سوری و آقای دکتر بهروز مسعودی و جناب مهندس محسن سعیدی از دانشگاه های شاهرود , سمنان , بافق ضمن بازدید عملی از نحوه اجرا و کاربرد جوش سر به سر میلگرد در یکی از پروژه های فعال شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد واقع در منطقه وردآورد تهران در خصوص پارامترهای مختلف جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد بررسی های میدانی خود را انجام دادند. موارد مورد نیاز و بررسی های لازم در خصوص نکات فنی و بررسی پارامترهای موثر در کیفیت و کمیت اجرایی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد ها در پروژه های مختلف و مقاطع متفاوت سازه ای از لحاظ مقاومت و بارگذاری از جمله نکات مورد بحث در این بازدید بود.

انجام کارهای تحقیقاتی و بررسی پارامترها و شرایط کارگاهی در پروژه های داخل کشور با انجام آزمایشهای میدانی و تحقیقات دانشگاهی میتواند در راستای پیشرفت دانش و علم مهندسی جوشکاری بالاخص جوش سر به سر میلگرد به روش فورجینگ نقش بسزایی داشته باشد.

شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد به عنوان بنیانگذار بومی سازی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در ایران در راستای تحقیق و توسعه جوش فورجینگ حمایت علمی و معنوی کامل از محققین دانشجویان و اساتید بعمل می آورد.۱۳۹۴/۰۵/۱۸
sts-weld.com
شرکت سازه آزمون فولاد