برگزاری دوره یک روزه آشنایی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد


در تاریخ 19 دی ماه 1392 دومین دوره آموزشی آشنایی با جوشکاری سر به سر میلگرد به روش فورجینگ جهت مهندسین و ناظرین و فارغ التحصیلان رشته مهندسی عمران برگزار گردید.
این دوره یک روزه که با همکاری موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران در محل آموزشگاه این موسسه و در دو کارگاه تئوری و بازدید کارگاه عملی دایر گردید.
سر فصل های این دوره به شرح ارائه گردید :

1- آشنایی با روش های اتصال میلگرد

2- آشنایی با جوشکاری بوسیله گاز اکسی استیلن

3- فورجینگ فشاری با گاز اکسی استیلن

4- اجزای دستگاه فورجینگ میلگرد

5- تئوری کار دستگاه فورجینگ میلگرد

6- دستورالعمل اجرایی فورجینگ میلگرد

7- کنترل کیفی محل جوش خورده

8- نگهداری و تعمیرات دستگاه فورجینگ میلگرد

9- نکات ایمنی جوشکاری فورجینگ میلگرد


پس از اتمام این دوره به فراگیران گواهینامه رسمی مشترک موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران و شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد اعطا گردید. 


۱۳۹۲/۱۰/۲۳
sts-weld.com
شرکت سازه آزمون فولاد