دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بنا بر اطلاعیه رسمی منتشر شده در سایت برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، دوازدهمین دوره این نمایشگاه در تاریخ های 16 الی 19 تیرماه 1391 در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.

۱۳۹۱/۰۳/۱۰
sts-weld.com
شرکت سازه آزمون فولاد